Thứ Tư, 28/06/2017

T.4 SÓC TRĂNG CẦN THƠ ĐỒNG NAI
100N
14
40
28
200N
966
670
406
400N
3601
6995
1222
9122
5314
0745
0599
1769
6380
1TR
3482
0990
4648
3TR
73780
41833
57430
83429
46259
20516
32727
54320
83331
60896
61340
04408
66607
89102
83651
50981
20981
46524
51882
11703
37494
10TR
83659
31413
90691
86749
10542
14221
15TR
58983
02263
69751
30TR
66109
05430
29749
2TỶ
807590
788508
277917