JACKPOT 1 KỲ SAU:

48.458.017.200đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

4.252.216.550đ

Thứ Bảy, 02/12/2023

01102037485154

JACKPOT 1 48.458.017.200đ

JACKPOT 2 4.252.216.550đ

Số người trúng giải Jackpot 1

0

Số người trúng giải jackpot 2

0

JACKPOT KỲ SAU:

16.300.633.500đ

Thứ Sáu, 01/12/2023

051014212732

JACKPOT
16.300.633.500đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

19

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 09/02/2019

Giải nhất 0299 15 Triệu
Giải nhì 9317
3018
6.5 Triệu
Giải ba 0983
2015
2657
3 Triệu
Giải kk 1 299 1 Triệu
Giải kk 2 99 100 Ngàn