JACKPOT 1 KỲ SAU:

90.070.410.900đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

3.305.540.600đ

Thứ Ba, 03/10/2023

03152729374855

JACKPOT 1 90.070.410.900đ

JACKPOT 2 3.305.540.600đ

Số người trúng giải Jackpot 1

0

Số người trúng giải jackpot 2

0

JACKPOT KỲ SAU:

12.000.000.000đ

Chủ Nhật, 01/10/2023

021113164143

JACKPOT
13.646.085.500đ

Số người trúng giải Jackpot

1

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

69

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ Bảy, 09/02/2019

Giải nhất 0299 15 Triệu
Giải nhì 9317
3018
6.5 Triệu
Giải ba 0983
2015
2657
3 Triệu
Giải kk 1 299 1 Triệu
Giải kk 2 99 100 Ngàn