Thứ Bảy, 31/12/2022

10153642455220
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
43,2 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,2 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 43.191.318.000đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 4.215.920.150đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 678 500.000đ
Giải ba ○○○ 15098 50.000đ