Thứ Năm, 31/12/2020

02152527375153

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 81.778.372.050đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.590.367.850đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 1 81.778.372.050đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.590.367.850đ
Giải nhất ○○○○○ 17 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 931 500.000đ
Giải ba ○○○ 16963 50.000đ