Thứ Năm, 31/10/2019

18192237474846
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
48,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,9 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 48.060.708.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.854.312.100đ
Giải nhất ○○○○○ 2 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 384 500.000đ
Giải ba ○○○ 8594 50.000đ