Thứ Ba, 31/10/2017

07132445475233
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
87,4 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,6 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 87.445.250.850đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.624.951.500đ
Giải nhất ○○○○○ 6 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 524 500.000đ
Giải ba ○○○ 10874 50.000đ