Thứ Ba, 31/07/2018

01052731475041

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 41.892.910.050đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.229.359.250đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 41.892.910.050đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.229.359.250đ
Giải nhất ○○○○○ 5 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 511 500.000đ
Giải ba ○○○ 11067 50.000đ