Thứ Ba, 31/05/2022

04101516475123
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
65,6 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,9 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 65.600.832.450đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 4.929.246.350đ
Giải nhất ○○○○○ 13 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 791 500.000đ
Giải ba ○○○ 17151 50.000đ