Thứ Năm, 31/01/2019

10192028344429
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
41,3 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,7 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 41.293.427.700đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.702.850.500đ
Giải nhất ○○○○○ 4 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 486 500.000đ
Giải ba ○○○ 10752 50.000đ