Thứ Ba, 30/11/2021

12212328334638
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
153,0 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,5 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 152.992.255.350đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.491.663.350đ
Giải nhất ○○○○○ 23 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1249 500.000đ
Giải ba ○○○ 27954 50.000đ