Thứ Bảy, 30/11/2019

08091032445015
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
72,7 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 72.655.918.050đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.201.196.950đ
Giải nhất ○○○○○ 16 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 666 500.000đ
Giải ba ○○○ 13883 50.000đ