Thứ Năm, 30/11/2017

05132637535528
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
126,4 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 126.430.993.200đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.246.932.900đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 757 500.000đ
Giải ba ○○○ 14706 50.000đ