Thứ Ba, 30/10/2018

01122227303946
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
31,4 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,5 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 31.358.509.500đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.496.016.200đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 500 500.000đ
Giải ba ○○○ 10163 50.000đ