Thứ Bảy, 30/09/2017

04172325344624

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 60.155.334.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.556.122.750đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 60.155.334.750đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.556.122.750đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 418 500.000đ
Giải ba ○○○ 8170 50.000đ