Thứ Năm, 30/07/2020

06071626295404

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 31.179.786.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.131.087.400đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 31.179.786.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.131.087.400đ
Giải nhất ○○○○○ 4 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 432 500.000đ
Giải ba ○○○ 8491 50.000đ