Thứ Ba, 30/07/2019

03081221325107

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 35.273.732.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.585.970.250đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 35.273.732.250đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.585.970.250đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 461 500.000đ
Giải ba ○○○ 9521 50.000đ