Thứ Năm, 30/06/2022

05111519293135
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
145,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
7,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 145.146.456.750đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 7.222.247.200đ
Giải nhất ○○○○○ 30 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1428 500.000đ
Giải ba ○○○ 29397 50.000đ