Thứ Ba, 30/06/2020

05111819202152
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
64,3 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,4 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 64.312.813.650đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.426.736.300đ
Giải nhất ○○○○○ 15 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 798 500.000đ
Giải ba ○○○ 15517 50.000đ