Thứ Bảy, 30/05/2020

12134142485320
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
42,4 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
6,7 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 42.364.771.950đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 6.709.863.200đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 420 500.000đ
Giải ba ○○○ 9378 50.000đ