Thứ Năm, 30/05/2019

17313334374035
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
55,2 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,4 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 55.166.476.800đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.377.056.500đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 450 500.000đ
Giải ba ○○○ 9756 50.000đ