Thứ Năm, 30/05/2019

17313334374035

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 55.166.476.800đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.377.056.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 55.166.476.800đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.377.056.500đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 450 500.000đ
Giải ba ○○○ 9756 50.000đ