Thứ Bảy, 30/04/2022

11235152535427
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
35,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 35.131.524.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.190.998.450đ
Giải nhất ○○○○○ 3 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 482 500.000đ
Giải ba ○○○ 8632 50.000đ