Thứ Năm, 30/04/2020

12313233394114
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
157,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,4 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 157.535.203.350đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.406.069.400đ
Giải nhất ○○○○○ 22 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 912 500.000đ
Giải ba ○○○ 19287 50.000đ