Thứ Ba, 30/03/2021

02111719475122
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
131,4 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,6 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 131.422.869.300đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.578.628.150đ
Giải nhất ○○○○○ 28 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1687 500.000đ
Giải ba ○○○ 35629 50.000đ