Thứ Bảy, 30/03/2019

03151835505432

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 92.936.478.900đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.564.575.350đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 92.936.478.900đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.564.575.350đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 773 500.000đ
Giải ba ○○○ 17828 50.000đ