Thứ Ba, 30/01/2018

15192451535529
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
300,0 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
10,5 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 300.000.000.000đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 10.505.465.350đ
Giải nhất ○○○○○ 33 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1802 500.000đ
Giải ba ○○○ 38531 50.000đ