Thứ Năm, 29/12/2022

06083337385148

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 40.919.760.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.963.524.900đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 40.919.760.750đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.963.524.900đ
Giải nhất ○○○○○ 7 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 717 500.000đ
Giải ba ○○○ 14341 50.000đ