Thứ Ba, 29/12/2020

04081115174123

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 79.249.782.900đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.309.413.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 79.249.782.900đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.309.413.500đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 865 500.000đ
Giải ba ○○○ 18766 50.000đ