Thứ Năm, 29/11/2018

10232742515220
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
40,0 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 39.994.410.450đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.200.378.400đ
Giải nhất ○○○○○ 1 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 378 500.000đ
Giải ba ○○○ 8714 50.000đ