Thứ Ba, 29/09/2020

01060713305534

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 59.665.659.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.166.105.400đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 1 59.665.659.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.166.105.400đ
Giải nhất ○○○○○ 27 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 713 500.000đ
Giải ba ○○○ 13967 50.000đ