Thứ Bảy, 29/08/2020

01041428355302
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
37,9 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,3 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 37.860.972.150đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 4.346.520.200đ
Giải nhất ○○○○○ 17 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 543 500.000đ
Giải ba ○○○ 12509 50.000đ