Thứ Năm, 29/08/2019

10111223274809

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 54.916.559.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.561.145.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 54.916.559.850đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.561.145.500đ
Giải nhất ○○○○○ 3 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 467 500.000đ
Giải ba ○○○ 10311 50.000đ