Thứ Bảy, 29/05/2021

02113137435514

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 54.265.804.950đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.223.313.850đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 54.265.804.950đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.223.313.850đ
Giải nhất ○○○○○ 7 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 588 500.000đ
Giải ba ○○○ 13348 50.000đ