Thứ Bảy, 29/02/2020

09172326515432
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
75,7 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
5,4 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 75.711.825.300đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.425.544.450đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 609 500.000đ
Giải ba ○○○ 15325 50.000đ