Thứ Bảy, 29/01/2022

06101723253821
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
52,7 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
5,8 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 52.742.566.200đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 5.770.706.550đ
Giải nhất ○○○○○ 13 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 918 500.000đ
Giải ba ○○○ 18491 50.000đ