Thứ Ba, 29/01/2019

15202641455510
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
39,7 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,5 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 39.668.776.950đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.522.333.750đ
Giải nhất ○○○○○ 5 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 461 500.000đ
Giải ba ○○○ 10784 50.000đ