Thứ Ba, 28/12/2021

03080940444802
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
32,0 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 32.003.504.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.222.611.600đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 512 500.000đ
Giải ba ○○○ 12092 50.000đ