Thứ Ba, 28/11/2017

02193949515320
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
124,2 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,7 tỷ 2
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 124.208.597.100đ
Jackpot 2 ○○○○○● 2 1.846.275.500đ
Giải nhất ○○○○○ 16 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 873 500.000đ
Giải ba ○○○ 16318 50.000đ