Thứ Bảy, 28/09/2019

04082123404344
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
76,6 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,4 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 76.640.721.150đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.351.682.700đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 505 500.000đ
Giải ba ○○○ 11879 50.000đ