Thứ Năm, 28/09/2017

20272831394710
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
59,2 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,4 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 59.174.588.100đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.447.150.900đ
Giải nhất ○○○○○ 5 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 284 500.000đ
Giải ba ○○○ 6634 50.000đ