Thứ Ba, 28/08/2018

02101531394823

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 43.233.200.400đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.762.508.350đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 43.233.200.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.762.508.350đ
Giải nhất ○○○○○ 7 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 510 500.000đ
Giải ba ○○○ 10940 50.000đ