Thứ Bảy, 28/07/2018

11162225304009

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 39.828.676.800đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.683.462.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 39.828.676.800đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 4.683.462.000đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 476 500.000đ
Giải ba ○○○ 9925 50.000đ