Thứ Ba, 28/06/2022

05223032385533
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
137,4 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
6,4 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 137.360.420.850đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 6.357.132.100đ
Giải nhất ○○○○○ 19 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1321 500.000đ
Giải ba ○○○ 30096 50.000đ