Thứ Năm, 28/06/2018

11313343485123

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 34.769.813.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.171.035.700đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 34.769.813.250đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.171.035.700đ
Giải nhất ○○○○○ 7 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 345 500.000đ
Giải ba ○○○ 8347 50.000đ