Thứ Năm, 28/05/2020

01040821444952
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
40,7 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
6,5 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 40.722.802.950đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 6.527.422.200đ
Giải nhất ○○○○○ 7 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 434 500.000đ
Giải ba ○○○ 10046 50.000đ