Thứ Ba, 28/05/2019

15223132333751
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
53,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 53.501.940.750đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.192.108.050đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 606 500.000đ
Giải ba ○○○ 12077 50.000đ