Thứ Bảy, 28/04/2018

12192229324625
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
317,8 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
5,0 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 317.750.310.300đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.972.256.700đ
Giải nhất ○○○○○ 20 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 936 500.000đ
Giải ba ○○○ 20794 50.000đ