Thứ Bảy, 28/03/2020

01101113275519

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 137.578.088.550đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 8.574.074.450đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 137.578.088.550đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 8.574.074.450đ
Giải nhất ○○○○○ 17 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1425 500.000đ
Giải ba ○○○ 25967 50.000đ