Thứ Năm, 28/02/2019

04151934404249

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 62.151.686.400đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.659.927.700đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 62.151.686.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.659.927.700đ
Giải nhất ○○○○○ 15 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 586 500.000đ
Giải ba ○○○ 12388 50.000đ