Thứ Năm, 28/01/2021

03041634405502

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 47.149.347.450đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.065.762.950đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 47.149.347.450đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.065.762.950đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 518 500.000đ
Giải ba ○○○ 11840 50.000đ