Thứ Ba, 28/01/2020

01202433405546

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 45.952.786.650đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.390.114.650đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 45.952.786.650đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.390.114.650đ
Giải nhất ○○○○○ 5 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 547 500.000đ
Giải ba ○○○ 11130 50.000đ